O firmě

Naše společnost VINTEX s.r.o. vznikla v roce 1997, kdy byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55454.

V prvních letech svého působení se naše společnost věnovala hlavně stavební a inženýrské činnosti. Postavila 45 rodinných domů na klíč, provedla 2 rekonstrukce činžovních domů, kompletní rekonstrukce několika rodinných domů a půdních nástaveb. 

V roce 2006 jsme vybudovali a jsme vlastníkem infrastruktury vodovodu a kanalizace včetně biologické čistírny odpadních vod (2000 EO), přivaděče pitné vody z Říčan (zdroj Želivka), vrtu a vodojemu včetně úpravny vody v obci Babice u Říčan. Dále jsme rozšířili svoji činnost o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejné zásobování, kterou jsme 7 let provozovali v obci Babice.

V současné době se hlavně věnujeme výstavbě komunikací a inženýrských sítí včetně vyprojektování a inženýringu.

Zároveň se zabýváme i realitní činností a nabízíme k prodeji pozemky v této obci. Nejen našim klientům také poskytujeme služby finančního poradenství.

Provozovna se nachází v obci obci Babice u Říčan, kde máme vlastní kanceláře, dílny, sklad, ubytovnu a parkovací plochy.